Een nieuw natuurgebied met recreatieve mogelijkheden wordt gecreëerd op de rand van Tiel met Neder-Betuwe. K2 Delta ontwikkelt daar het gebied De Lingemeren. Het bedrijf wint ter plaatse al jaren zand. Zandwinning gaat hand in hand met natuurontwikkeling, recreatie en duurzame energie, zo laten zij weten. “Met de winning van zand betalen wij de ontwikkeling van het gebied.”

Het gebied dat nu Lingemeren is, was ooit landbouwgrond en wordt een aaneengesloten waterrijk natuur- en recreatiegebied. Hierbij werkt K3 samen met, lokale partijen, (natuur)organisaties en overheden.” Tijdens een open middag kregen bezoekers te voet of per boot inzicht hoe een zandwingebied zich ontwikkelt naar een uniek natuur en recreatiegebied.

In januari van dit jaar is gestart met de aanleg van de Lingepolder met 30 drijvende eilanden met Tiny Houses erop die voor een nacht kunnen worden gehuurd en per kano kunnen worden bereikt. De eilanden gaan een verbinding vormen tussen de noord- en zuidoever, waar wandelaars gebruik van kunnen maken.

Een drijvend zonnepanelenveld komt er ook.

.

 

  • , ,
  • , ,
  • , ,
  • , ,