Persbericht 7 september 2022

De Wmo-raad heeft op 30 augustus gesproken over de gevolgen van de huidige inflatiegolf voor de gezondheid en het meedoen in de samenleving voor de inwoners van Tiel. Een steeds groter deel van de inwoners zal keuzes moeten maken die gevolgen kunnen hebben voor hun gezondheidstoestand.

Goede voeding, verwarming en onderdak zijn eerste levensbehoeften die in het gedrang kunnen komen als er onvoldoende financiële middelen zijn. Abdelmalik Boudehan, een van de wijkcoaches van Mozaïek vertelde aan de Wmo-raad, dat er signalen zijn van stress en ontkenning die hem zorgen baren. In sommige gevallen zijn de kosten voor energie gestegen met meer dan vierhonderd euro per maand.

Lang niet ieders inkomen is voldoende om dat op te vangen. De energietoeslag vangt die hogere energienota in zo’n geval maar voor drie maanden op. De energietoeslag wordt door de gemeente uitgekeerd aan mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum, In juli is die toeslag verhoogd van 800 naar 1300 euro voor een jaar.

Nogal wat mensen blijken die toeslag niet aan te vragen uit onwetendheid, apathie of uit wantrouwen. De toeslagenaffaire is niet vreemd aan dat verminderde vertrouwen in de overheid. Mensen die een uitkering van de gemeente ontvangen, krijgen de energietoeslag automatisch van de gemeente.

Op 27 september worden deze verkennende gesprekken voortgezet in de Wmo-raad, die ’s avonds vanaf half acht vergadert in het gemeentehuis, Ambtmanstraat 13. De vergaderingen van de Wmo- raad zijn openbaar, dus iedereen kan komen luisteren.

Er zal op die avond onder meer een medewerker zijn van Dynamiek, dat aan de Haaftenlaan 26 hulp biedt aan mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren.

Naast het invullen van formulieren, zorgt Dynamiek ook voor informatie, advies en verwijzing.

De formulierenhulp werkt op afspraak:

Telefoon: 0344 621607,

E-mail: dynamiek@mozaiekwelzijn.nl.

De Wmo-raad zal op grond van de verkregen informatie beslissen over een advies aan de gemeente.

.