Zoals wellicht bekend ondersteunt de Stichting Burgerweeshuis Tiel

van oudsher projecten voor/door Tielse jongeren (tot 28 jaar) en projecten voor Tielenaren met een verstandelijke beperking (geen leeftijdseis).

Recent heeft het bestuur besloten om het ook mogelijk te maken dat projecten kunnen worden ingediend voor Tielenaren met een lichamelijke beperking (geen leeftijdseis). Deze projecten worden dan beoordeeld en eventueel ondersteund met een financiële bijdrage.

Dit betekent dat de Stichting nog meer Tielenaren kan helpen.

Verkoop Pand Burgerweeshuis

Per 1 september jl is het pand van de Stichting verkocht aan de woningcorporatie Thius. In het pand worden appartementen bestemd voor het project: “begeleid wonen met begeleiding op afstand voor jongeren ”. Een project dat nauw aansluit bij de (oorspronkelijke) doelstellingen van het Burgerweeshuis.

Afgesproken is dat de zogeheten “regentenkamer” in de huidige, authentieke, staat zal blijven en ook dat deze vergaderkamer de komende jaren door het bestuur gebruikt mag worden.

Burgerweeshuis pakt uit.

Het vermogen van de Stichting bestaat uit aandelen, pachtgronden en banksaldi.

Doelstelling is om dit vermogen in takt te houden maar “de winst” te bestemmen voor de ondersteuning van projecten. Ook dit jaar heeft het bestuur al diverse projecten medegefinancierd.

Meest in het oog springend zijn de bijdrages toegezegd voor de bouw van een nieuw clubhuis voor Scouting Phoenix Tiel (70.000 euro) en

de bouw van onder andere (jeugd) kleedlokalen voor de voetbalvereniging Theole (100.000 euro).

Niet eerder werden dergelijke grote bedragen voor projecten toegezegd.

Heeft u ook een project voor/door de Tielse Jeugd of voor Tielenaren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking kijk dan op de website: www.burgerweeshuistiel.nl en check of uw project mogelijk voor een financiële ondersteuning in aanmerking kan komen.

 

U kunt ook contact opnemen met:

de heer Ray P.G.A.M. Peters, rentmeester en administrateur van de Stichting Burgerweeshuis Tiel

Postbus 6150 4000 HD TIEL

tel. 0344 618760

e-mail: BurgerweeshuisTiel@gmail.com

;

Tiel 02/12/2019 Burgerweeshuis foto Raphael Drent