Burgemeester en wethouders van Tiel hebben de concept meerjarenbegroting opgesteld. Wat betekent het voor de inwoners. Daarin wordt voorgenomen om de lokale belastingen met een inflatiecorrectie van 3 procent te verhogen. Daarnaast wordt geld apart gehouden om de gevolgen van de hoge inflatie en andere negatieve financiële ontwikkelingen voor inwoners op te vangen.

Ook worden er eerder voorgenomen bezuinigingen teruggedraaid, zoals die op evenementen. Eerder aangekondigde verhoging van de OZB gaat niet door, maar huiseigenaren zullen toch meer moeten betalen omdat de huizen meer waard zijn geworden.

Er is volgens het college ook ruimte om te investeren, onder meer in de westelijke ontsluitingsweg.

In een speciale begrotingsvergadering op 9 november praat de gemeenteraad over de begroting.

.